Grondwerken – grondig en ecologisch verantwoord

Bij de bouwwerken van DCA komt altijd grondverzet kijken. Soms wordt grond ter plekke hergebruikt; in andere gevallen afgevoerd. Dat gebeurt altijd volgens de wettelijke regels van Vlarebo (Vlaams Reglement voor Bodemsanering). Livio De Vos, milieucoördinator  en verantwoordelijke grondverzet bij DCA , licht de materie toe.

 

Wettelijk waterdicht en transparant

Onder de term grondverzet vallen alle uitgravingen en ophogingen waarbij grond wordt hergebruikt en verplaatst, via kranen en vrachtwagens. Grondverzet is in Vlaanderen wettelijk geregeld via een traceerbaarheidsprocedure. De doelstelling van die traceerbaarheid is voorkomen dat verontreinigde bodem wordt verspreid. Op administratief vlak staan bodembeheerorganisaties in voor de opvolging van de traceerbaarheid; de sanering gaat via de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

Livio De Vos: “Bij DCA vindt grondverzet veelal plaats bij het uitgraven van bouwputten. Bij zulke werken zijn er grondoverschotten.”

Technisch verslag geeft duiding

Voor de uitgegraven grond wordt vervoerd of hergebruikt, voert een bodemsaneringsdeskundige een analyse uit op bodemstalen, en stelt die een technisch verslag op.

“Bij openbare aanbestedingen vormt dit technisch verslag een onderdeel van de aanbestedingsdocumenten.”, vertelt Livio. “Van volumes en dieptes tot mogelijke verontreinigingen door voormalige activiteiten. Zodra we het technisch verslag ontvangen, weten we wat we met de grond mogen aanvangen.”

Er zijn verschillende mogelijkheden naargelang de uitslag van het onderzoek. Denk aan hergebruik binnen de werf, gebruik op een andere plek – bijvoorbeeld om terreinen op te hopen – of afvoer naar een reinigingscentrum als de grond ernstig vervuild is. “De ervaring leert ons dat de ondergrond altijd vol verrassingen zit (lacht)”, aldus Livio. “Je kunt altijd onvoorziene dingen tegenkomen als je bouwputten uitgraaft.

“Naast de milieuhygiënische kwaliteit zijn de toepassingsmogelijkheden ook afhankelijk van de bouwtechnisch kwaliteiten”, vervolgt Livio. “Zo is klei interessant voor waterbouwkundige toepassingen omdat het nauwelijks erodeert. Terwijl je voor een nieuwe weg voldoende draagkrachtige grond nodig hebt.”   

Je kunt altijd onvoorziene dingen tegenkomen als je bouwputten uitgraaft.

Livio De Vos Milieucoördinator  en verantwoordelijke grondverzet DCA

Milieu en kosten sparen

Interessant weetje: DCA heeft een eigen tijdelijke opslagplaats en recyclagebedrijf onder de naam DC Recycling. Dat dochterbedrijf verwerkt onder andere asfalt- en steenpuin en uitgegraven bodem, en verkoopt die als secundaire grondstoffen.

Livio: “Veel van de uitgegraven bodem vervoeren we naar DC Recycling. Die firma zorgt ervoor dat gronden opnieuw bouwtechnisch geschikt zijn voor hergebruik, óf voert ze af. Om nodeloos transport te vermijden, gaan vrachtwagens zoveel mogelijk vol heen én terug.”

DC Recycling trekt dus volop de groene kaart. Door grond te saneren en een tweede leven te geven, beperken we de ontginning van primaire grondstoffen. En dankzij de ligging aan het Albertkanaal en de volle vrachtwagens, garandeert DCA ook op logistiek vlak een ecologische procedure.