Aanpassing ramen Residentie Botanic

Tijdens de Algemene Vergaderingen met de VME’s van de verschillende blokken en van het complex werd door DCA meegegeven dat indien u, als eigenaar, uw kipramen wenst te laten aanpassen u dit mocht doorgeven aan de syndicus zodat wij deze prijsvraag kunnen clusteren richting de onderaannemer. Door het clusteren van deze vraag kunnen wij immers trachten om een gunstige aanpassingsprijs bij de onderaannemer te bekomen voor de eigenaars.

Ook indien u reeds via de syndicus of via de werfleiding heeft laten weten de kipramen te willen laten aanpassen, vragen we om dit nogmaals te bevestigen via onderstaand formulier. Dit stelt ons in staat om een duidelijk overzicht te bewaren.

In verband met het aanpassen van de kipramen zijn er 2 mogelijkheden:

  • Mogelijkheid 1: De aanpassing van een kip-raam naar draai-raam
  • Mogelijkheid 2: De aanpassing van een kip-raam naar een draai-kip raam

Als commerciële toegeving zal DCA de meerkost van mogelijkheid 1 op zich nemen. De meerkost voor aanpassing van mogelijkheid 2 is ten laste van de eigenaar. Voor de aanpassing naar mogelijkheid 2 zal deze meerkost rond de 175 €/raam liggen. Deze prijs is inclusief de materiaalkost en werkuren. Natuurlijk is dit slechts richtinggevend, in functie van het totale aantal kan het exacte bedrag afwijken.

Graag vestigen wij de aandacht dat het aanpassen van de kipramen enkel van toepassing is op de effectieve kip-ramen, niet op de aluminium kip-panelen. Het betreft dus de aanpassing van de kipramen in type 1, zoals hieronder weergegeven.

Type 1: groot vast raam met een kip-raam links of rechts Type 2: groot vast raam met een aluminium kip-paneel onder of boven

 

Indien u ramen heeft volgens type 1 in uw appartement kan u uw interesse in de aanpassing hiervan doorgeven, alsook de vermelding van het aantal ramen (indien er meerdere in het appartement zijn).

Veranderen van de raamgehelen

De raamindeling is voorzien volgens het vergunde ontwerp van de architect. De opengaande kip-elementen in type 1 kunnen aangepast worden naar draai of draai-kip zonder dat het gevelbeeld gewijzigd wordt. De omvorming van de opengaande kip-elementen volgens type 2 is technisch niet haalbaar, maar zou daarnaast ook niet reglementair zijn. Immers, indien het kipelement zich onder het raam bevindt en dit als opengaand draai-paneel voorzien wordt, zou de valbeveiliging niet gerespecteerd kunnen worden.

Indien u als eigenaar de raamtypologie of indeling wenst aan te passen, kunnen noch de bouwheer, noch de architect zich hierin vinden omdat dit het gevelbeeld en dus het ontwerp wijzigt. Een voorbeeld hiervan is wanneer u wenst om bepaalde vaste delen ook deels opengaand te voorzien. U dient bovendien als eigenaar toestemming te krijgen van de VME om van de vooropgestelde raamtypologie af te wijken omdat deze onderdeel uitmaken van de gemeenschappelijke delen (afwijking van de bekleding van de gevels en de gevelversiering).

U kan uw aanpassingen doorgeven tot en met woensdag 3 juni 2020. Daarna sluiten we het formulier. 

Formulier