DCA gaat BIMMEN

 

BIM is de afkorting voor Building Information Model en staat voor een innovatieve methodiek in de bouwsector. Bedrijven die voor BIM kiezen, kiezen voor een drastisch andere manier van (samen)werken. Die biedt voordelen voor alle betrokken partijen. Omdat DCA altijd innoverend wil zijn én nieuwsgezind is, zetten we maar al te graag in op BIM!

Hoe werkt BIM?

In BIM werken we met 1 (Information)Model. Het model dat opgemaakt wordt omvat niet enkel het te bouwen 3D model, maar ook alle mogelijke data die daaraan gekoppeld is. In een traditioneel bouwproces wordt gemiddeld 7x dezelfde informatie ingevoerd. In een BIM proces verlagen we dat aantal naar 1. Dat is mogelijk doordat alle informatie slechts één keer ingevoerd wordt en op een efficiënte manier uitgewisseld tussen de partners.

Waarom deze keuze?

De BIM-methodologie schept mogelijkheden om nieuwe efficiëntere producten of diensten te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan de optimalisatie van het prefabproductieproces.
Door simulatiemogelijkheden of ‘clash detection’ kunnen we in technisch heel complexe projecten toch problemen tijdig opsporen en snel en duidelijk de juiste informatie bekomen.
Omdat alle informatie digitaal beschikbaar is, kan die aan de hand van bepaalde (online) platformen sneller gedeeld worden met de betrokken partners.

Wanneer werken er mee?

Bij DCA willen we vanaf 2020 alle processen via een geïntegreerd BIM proces laten lopen. Op korte termijn focussen we daarbij op de heel praktische zaken. We willen dan namelijk graag visualisaties kunnen maken, meetstaten en productietekeningen kunnen genereren en clash controles kunnen doen. In een later stadium optimaliseren we die processen om bijvoorbeeld ook de prefabproducties aan te sturen. Als we nog verder kijken, denken we aan gespecialiseerde camera’s die de voortgang op de werf kunnen aftoetsen met de planning om ook daar weer bij te sturen.