Succesvol werken aan de meest complexe autoweg van Vlaanderen

donderdag, mei 7, 2020 - 10:00
2020-05-07_a12_succesvol_afgerond_0.jpg

 

Tussen juni 2019 en februari 2020 was een team van DCA collega’s samen met collega’s van Besix Infra aan het werk op de parallelweg langs de A12, voor sommigen ook gekend als de meest complexe autoweg van Vlaanderen. In de richting van Antwerpen werd tussen de winkel van SKM en Koffie Rombouts een regenwaterleiding aangelegd en werd de bestaande vuilwaterriolering vernieuwd.

Gezien de ligging kunnen we spreken van een complexe werf op vlak van mobiliteit en veiligheid.

Projectmanager Wim legt uit: “De vele bedrijven langs deze weg moesten ten allen tijde bereikbaar blijven. Door intensief overleg en een nauwe communicatie met deze bedrijven zijn we hierin geslaagd. Daarnaast werden er grote collectoren naast elkaar geplaatst op een zeer beperkte ruimte van 2 rijstroken. Een huzarenstukje dat we met alle partijen goed hebben voorbereid.”

Naast de complexiteit van deze werf, was ook de voorziene uitvoeringstermijn niet evident. De vooropgestelde timing was zeer strak, maar door zowel de vlotte samenwerking als door het verder werken tijdens het bouwverlof in juli en af en toe op zaterdag en ’s nachts werd de uitvoering afgewerkt in 9 maanden. Uiteindelijk komt dit neer op ongeveer 75% van de voorziene termijn. Een hele knappe prestatie dus die vooral te danken is aan de goede teamwerking!

Op vlak van communicatie was dit ook geen standaard werf. Gezien het belang van goede communicatie met alle partners werd er vanuit Aquafin een medewerker aangesteld die de communicatie met bedrijven, overheden, openbaar vervoer,... verzorgde en die de werf van zeer nabij opvolgde. Dit leidde in de praktijk tot een zeer goede communicatie waardoor de werken sneller konden verlopen. 

Constructieve samenwerking

Het hele project liep zo vlot dankzij het mooie teamwerk intern bij DCA tussen de verschillende diensten zoals uitvoering, aankoop, logistiek, boekhouding,… én door het vlotte partnership met onze partner in de THV, Besix Infra. Ook was er een constructieve samenwerking met de opdrachtgevers Aquafin en het Agentschap voor Wegen en Verkeer, het studiebureau (Sweco – Talboom) en de gemeente Aartselaar om deze complexe opdracht tot een goed einde te brengen.

Van een geslaagde werf gesproken!

Fotodagboek van de werken