Voorlopige oplevering Collector Molendries

vrijdag, november 5, 2021 - 09:49
Voorlopige oplevering Collector Molendries

In Boutersem leverde DCA Infra onlangs het project ‘Collector Molendries’ op. Dankzij de goede samenwerking met Aquafin en de gemeente Boutersem konden in dit project zowel waterzuivering, bufferbekkens als fietspaden en wegdekherstellingen tegelijkertijd gerealiseerd worden.

“Door de nieuwe gescheiden riolering kan een groot deel van het afvalwater van noordelijk Kerkom gezuiverd worden. Terzelfdertijd anticiperen we op het veranderend klimaat en zwaardere stormen. Twee nieuwe bufferbekkens hebben Kerkom bij de voorbije wolkbreuken voor het ergste behoed. Omdat het wegdek moest opengebroken worden, hebben we de kans te baat genomen om het het wegdek in asfalt te hernieuwen, waardoor de geluidslast voor de inwoners merkelijk gedaald is. En dit alles is gecombineerd met fietspaden.”

Chris Vervliet - burgemeester Boutersem

Als aannemer van dit project zijn we heel enthousiast over deze samenwerking. De komende jaren plant de gemeente Boutersem nog heel wat infrastructuurwerken en werken ze het idee verder uit van een fietspadennetwerk.

Bron: HLN