Beerse "RWZI"

Het project omvat de bouw en renovatie van een rioolwaterzuiveringsinstallatie met een capaciteit van 13.000 IE. Hiervoor werd een groot deel van de bestaande constructies afgebroken of gedemonteerd. Daarna werden nieuwe constructies gebouwd: een influentgemaal, een rooster- en zandvanginstallatie, een selectortank, twee beluchtingsbekkens en een effluentmeetconstructie.

De bestaande nabezinktank werd voorzien van verhoogde wanden en binnenwanden en uitgebreid met een drijflaatput. Op het terrein werden ook een laagspanningsgebouw en een hoogspanningscabine opgetrokken. De bestaande wegenis werd aangepast aan de gewijzigde inrichting van het RWZI. De procesleidingen en rioleringen op het terrein werden eveneens vernieuwd en uitgebreid.

Sint-Cornelusstraat 44
2340 Beerse
België
Sint-Cornelusstraat 44 2340 Beerse België
  • Opdrachtgever : Aquafin nv
  • Studiebureau : Stabo
  • Uitvoering : april 2014 - november 2015
donderdag, maart 2, 2017 - 11:10