Bekkevoort "Staatsbaan"

Storten van een pompstation en aanleg van nieuwe riolering, persleiding en fietspaden. We leggen daarnaast ook een bufferbekken en grachten aan en vernieuwen de wegverhadering in doorlopend gewapend beton.

Staatsbaan
3460 Bekkevoort
België
  • Opdrachtgever: Aquafin nv / AWV / Gemeente Bekkevoort
  • Studiebureau: Sweco Belgium nv