Boom "Advokaatstraat"

Weg- en rioleringswerken. De volledige heraanleg van de omgeving, met het doel de ondergrondse rioleringen aan te pakken en tegelijk de straten leefbaarder en verkeersveiliger te maken. Dat gebeurt onder meer met een soort woonerfinrichting.

Lilsedijk 50
2340 Beerse
België

  • Opdrachtgever: Aquafin nv
  • Studiebureau: Talboom nv