Bornem "Renovatie Luipegem"

Met deze werken wilden de gemeente Bornem en Aquafin de gemeentelijke hoofdriolering volledig heraanleggen tussen de bestaande collector (verzamelriool) van Aquafin in het centrum van Branst en de gemeentelijke moerriool van Rijkenhoek. Een groot deel van dit afvalwater belandde in het verleden via overstorten (een soort nooduitlaten op de riolering) nog ongezuiverd in de omliggende waterlopen en grachten. Bovendien bevond de bestaande riolering zich in zeer slechte staat waardoor een vernieuwing noodzakelijk was.

De nieuwe collector vertrekt in het centrum van Branst en loopt via Luipegem, Bangracht, Kloosterstraat en Achterweidestraat tot in het centrum van Bornem. Daarnaast werd door Aquafin over het volledige traject ook een tweede leiding voor de afvoer van het regenwater aangelegd. Op de plaatsen waar voldoende open ruimte is naast de wegverharding, werden ook grachten aangelegd. In het traject werden enkele bestaande overstort- en uitstroomconstructies aangepast of nieuwe geplaatst. Het bergbezinkingsbekken ter hoogte van de abdij werd gerenoveerd.

Achterweidestraat
2880 Bornem
België
Achterweidestraat 2880 Bornem België
  • Opdrachtgever : Aquafin nv - Gemeente Bornem
  • Studiebureau : Talboom group
  • Aanvang der werken : november 2013 - oktober 2015
woensdag, januari 13, 2016 - 11:04