Glabbeek "Craenenbroekhof - Meenselbeek"

Aan de Meenselbeek in Glabbeek laat Aquafin een nieuwe collector aanleggen. DCA staat er in voor de voorbereidende werken, buisdoorpersingen, het plaatsen van diverse bouwputten en overstortconstructies. De woningen worden aangesloten op de nieuwe collector. Als alles weer dichtgemaakt wordt, legt DCA de voetpaden, bermen en wegenis opnieuw aan.

Craenenbroekhof
Meenselbeek
3380 Glabbeek
België
  • Opdrachtgever: Aquafin nv
  • Studiebureau: Sweco Belgium nv