Heist-op-den-Berg "Schaliehoevestraat"

Het doel van het project in de Schaliehoevestraat in Heist-op-den-Berg is het voorzien van de mogelijke aansluiting van het afvalwater van Heist-Goor op de waterzuivering. Dat gebeurt door de aanleg van een volledig gescheiden rioleringsstelsel in de Schaliehoevestraat, Bredestraat, Lameneelstraat en P. Mellaertsstraat. DCA legt hiervoor de benodigde riolering, grachten en pompstations aan. Na de rioleringswerken wordt de rijweg vernieuwd en wordt een fietspad met dubbele rijrichting aangelegd.

Lilsedijk 50
2340 Beerse
België

  • Opdrachtgever: Aquafin
  • Studiebureau: D+A Consult