Hofstade "RWZI"

Bouw van een roosterkanaal, een pompenlokaal, een biologische zuivering, een indikker en een slibbuffer. Daarnaast ook de renovatie van het bestaande dienstgebouw en de infrastructuurwerken (toegangswegen, omheining & verlichting).

Steppeke 83
1981 Hofstade
België
Steppeke 83 1981 Hofstade België
  • Opdrachtgever: Aquafin nv
  • Studiebureau: Antea Belgium nv