Kortenaken "VBR De Hoek"

In de Oude Tiensestraat, in de Klipgaardestraat en in de Boterbergstraat werd een nieuwe riolering aangelegd om het afvalwater te vervoeren. De bestaande leidingen, die hier en daar gerenoveerd worden, zullen dienstdoen als afvoerleiding van proper regenwater naar de Kattenbeek en de Vijverbeek. Na de rioleringswerken, bij de heraanleg van het wegdek, investeerde de gemeente Kortenaken in verkeersveiligheid door wegversmallingen, fietssuggestiestroken, vernieuwde voetpaden en een veilig kruispunt te voorzien.

Klipgaardestraat
3470 Kortenaken
België
Klipgaardestraat 3470 Kortenaken België
  • Opdrachtgever: Aquafin nv
  • Studiebureau: Tractebel Engineering
maandag, juli 1, 2019 - 16:41