Linter "Oude Spoorweg en Genovevabeek"

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van Linter, dat nu nog in de Genovevabeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet. Via dit netwerk zal het uiteindelijk terechtkomen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Geetbets. Het gaat om het afvalwater van ongeveer 650 inwoners dat bijkomend zal worden opgevangen en gezuiverd. Om dit te realiseren zal Aquafin rioleringswerken uitvoeren in de Vlietstraat en verder door de velden en het pad ‘Oude Spoorweg’ tot aan het Stationssplein. De wegenis wordt na aanleg van de leidingen en de realisatie van de huisaansluitingen in oorspronkelijke toestand hersteld.

Lilsedijk 50
2340 Beerse
België

  • Opdrachtgever: Aquafin
  • Studiebureau: Technum-Tractebel Engineering nv