Putte "Lierbaan - Draplei"

De straten Lierbaan en Draplei in Putte (bij Mechelen) worden voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel. Aquafin doet beroep op DCA voor zowel de voorbereidende werken als de aanleg van het systeem. Zo staat DCA onder andere in voor het opbreken van bestaande verhardingen, buizen en inspectieputten, maar ook voor het maken van inspectieputten en pompstations en de aanleg van rioleringen.
DCA zorgt tevens voor de volledige afwerking van de werf. Zo worden nieuwe verhardingen in asfalt en betonstraatstenen en een fietspad in cementbeton aangelegd. De terugplaatsing van het bestaande straatmeubilair en de bushokjes van De Lijn maken het resultaat af.

Lilsedijk 50
2340 Beerse
België

  • Opdrachtgever: Aquafin nv / Pidpa / Gemeente Putte
  • Studiebureau: Talboom NV