Scherpenheuvel "VBR Messelbroek"

Met dit project wil Aquafin het afvalwater van Messelbroek, dat nu nog ongezuiverd in de Laarbeek belandt, aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Brielstraat. Het gaat om het afvalwater van meer dan 2600 inwoners dat bijkomend zal worden opgevangen en zal worden gezuiverd.

Lilsedijk 50
2340 Beerse
België

  • Opdrachtgever : Aquafin nv – Stad Scherpenheuvel
  • Studiebureau : Sweco Belgium
  • Aanvang der werken : november 2014
dinsdag, augustus 7, 2018 - 16:42