Tielt-Winge "Perklaan II"

Wegen-, riolerings- en omgevingswerken Perklaan II - Glabbeeksesteenweg.

Perklaan 1
3390 Tielt-Winge
België
  • Opdrachtgever: VMSW nv & SWaL
  • Studiebureau: Sweco Belgium nv