Turnhout “Veedijk”

De Steenweg op Tielen werd op het gedeelte tussen Zevendonk en de E34 breder gemaakt omdat er vrijliggende fietspaden en grachten naast de weg bij kwamen. De 'nieuwe Steenweg op Tielen' ligt nu pal naast de uitbreiding van de uitgebreide industriezone. Het kruispunt van de Steenweg op Tielen met Tielendijk/Leiseinde is verdwenen, omdat de weg opgeschoven is richting Tielen. Daar werd een nieuw kruispunt gecreëerd.

Lilsedijk 50
2340 Beerse
België

  • Opdrachtgever: IOK Geel
  • Studiebureau: IOK
  • Uitvoering: maart 2011 – maart 2012
vrijdag, augustus 24, 2018 - 10:27