Zonhoven “RWZI”

Het bouwen, het renoveren en opstarten van een rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zonhoven.

Katschitstraat 1
3520 Zonhoven
België
  • Opdrachtgever : Aquafin nv
  • Studiebureau : Arcadis
  • Uitvoering : Januari 2012 – oktober 2014