Wedstrijdreglement: ‘Ga als VIP met je vader naar een match van K. Beerschot V.A. in seizoen 2019-2020'

 1. Dit reglement (hierna genoemd: Wedstrijdreglement) is van toepassing op de wedstrijd ‘Ga als VIP met je vader naar een match van K. Beerschot V.A. in seizoen 2019-2020!’ (hierna genoemd: de Wedstrijd) van DCA nv, met maatschappelijke zetel Lilsedijk 50 te 2340 Beerse, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0450.900.045 (hierna genoemd: de Organisator).
 2. De Wedstrijd wordt op de Facebookpagina van de Organisator aangekondigd tussen 01/06/2019 12u00 en 16/06/2019 23u59.
 3. Deelnemers aan de wedstrijd komen in aanmerking voor de trekking van de winnaar zoals voorzien in punt 6 van het Wedstrijdreglement mits zij voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:
  • op datum van het posten van hun antwoord de volle leeftijd van 16 jaar bereikt hebben;
  • de Facebookpagina van de Organisator liken;
  • de Facebookpagina van K. Beerschot V.A. liken;
  • de beste motivatie geven waarom hij/zij zou moeten winnen
 4. Deelnemers mogen hun antwoord posten uiterlijk tot zondag 16/06/2019 om 23u59. Antwoorden die nadien de Organisator bereiken komen niet in aanmerking voor de trekking van de winnaar.
 5. Tussen de personen die een goede motivatie gaven én de Facebookpagina's zichtbaar geliked hebben, wordt een VIP duo-ticket van K. Beerschot V.A. verdeeld. Er wordt één winnaar getrokken.
 6. Op maandag 17/06/2019 wordt de winnaar persoonlijk via een Facebookbericht geïnformeerd. Hierbij vraagt de Organisator de nodige contactgegevens op van de winnaars om het duo-ticket op te laten maken door K. Beerschot V.A.. Deze gegevens worden conform de algemene verordening gegevensbescherming dd. 27/04/2016 bijgehouden en verwerkt.
 7. De eenmalige prijs die de winnaar toekomt is 1 duo-vip-ticket voor K. Beerschot V.A. voor het seizoen 2019-2020. De prijs kan niet worden vervangen door een andere prijs, noch door uitbetaling van de tegenwaarde ervan.
 8. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers te weigeren en / of in geval van overtreding van één van de bepalingen van dit Wedstrijdreglement te weren, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.
 9. De Organisator is in geen geval aansprakelijk voor ongeacht welke gevolgen die voortvloeien uit welke storing dan ook, ongeacht of deze storing het gevolg is van overmacht dan wel van andere factoren.
 10. De Organisator behoudt zich het recht voor het Wedstrijdreglement te allen tijde te wijzigen en / of de Wedstrijd te onderbreken of stop te zetten zonder voorafgaandelijke kennisgeving en zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld.
 11. Door aan de Wedstrijd deel te nemen verklaart de deelnemer zich zonder voorbehoud akkoord met het geheel van de bepalingen van dit Wedstrijdreglement.
 12. Het Wedstrijdreglement wordt beheerst door het Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout, zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen over de interpretatie en de toepassing van het Wedstrijdreglement, dan wel aangaande het verloop van de Wedstrijd.
 13. Het Wedstrijdreglement is onderhevig aan de privacy policy en disclaimer van DCA nv.