Wedstrijdreglement: ‘Win een duo-abonnement voor K. Beerschot V. A. in seizoen 2020-2021'

 1. Dit reglement (hierna genoemd: Wedstrijdreglement) is van toepassing op de wedstrijd ‘Win een duo-abonement voor vak J voor K. Beerschot V.A. in seizoen 2020-2021!’ (hierna genoemd: de Wedstrijd) van DCA nv, met maatschappelijke zetel Lilsedijk 50 te 2340 Beerse, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0450.900.045 (hierna genoemd: de Organisator).
 2. De Wedstrijd wordt op de Facebookpagina van de Organisator aangekondigd tussen 24/06/2020 12u00 en 05/07/2020 23u59.
 3. Deelnemers aan de wedstrijd komen in aanmerking voor de trekking van de winnaar zoals voorzien in punt 6 van het Wedstrijdreglement mits zij voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:
  • op datum van het posten van hun antwoord de volle leeftijd van 16 jaar bereikt hebben;
  • de Facebookpagina van de Organisator liken;
  • de 3 juiste DCA woonprojecten koppelen aan de 3 items
  • de schiftingsvraag bij benadering beantwoorden.
 4. Deelnemers mogen hun antwoord posten uiterlijk tot zondag 05/07/2020 om 23u59. Antwoorden die nadien de Organisator bereiken komen niet in aanmerking voor de trekking van de winnaar.
 5. Tussen de personen die een goede motivatie gaven én de Facebookpagina's zichtbaar geliked hebben, wordt een duo-abonnement voor vak J van K. Beerschot V.A. verdeeld. Er worden 3 winnaar getrokken.
 6. Op dinsdag 07/07/2020 worden de winnaars persoonlijk via een Facebookbericht geïnformeerd. Hierbij vraagt de Organisator de nodige contactgegevens op van de winnaars om het duo-abonnement op te laten maken door K. Beerschot V.A.. Deze gegevens worden conform de algemene verordening gegevensbescherming dd. 27/04/2016 bijgehouden en verwerkt.
 7. De eenmalige prijs die de winnaar toekomt is 1 duo-abonnement voor vak J voor K. Beerschot V.A. voor het seizoen 2020-2021. De prijs kan niet worden vervangen door een andere prijs, noch door uitbetaling van de tegenwaarde ervan.
 8. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers te weigeren en / of in geval van overtreding van één van de bepalingen van dit Wedstrijdreglement te weren, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.
 9. De Organisator is in geen geval aansprakelijk voor ongeacht welke gevolgen die voortvloeien uit welke storing dan ook, ongeacht of deze storing het gevolg is van overmacht dan wel van andere factoren.
 10. De Organisator behoudt zich het recht voor het Wedstrijdreglement te allen tijde te wijzigen en / of de Wedstrijd te onderbreken of stop te zetten zonder voorafgaandelijke kennisgeving en zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld.
 11. Door aan de Wedstrijd deel te nemen verklaart de deelnemer zich zonder voorbehoud akkoord met het geheel van de bepalingen van dit Wedstrijdreglement.
 12. Het Wedstrijdreglement wordt beheerst door het Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout, zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen over de interpretatie en de toepassing van het Wedstrijdreglement, dan wel aangaande het verloop van de Wedstrijd.
 13. Het Wedstrijdreglement is onderhevig aan de privacy policy en disclaimer van DCA nv.