DCA Infra draagt bij tot opwaardering wijk Otterbeek in Mechelen

De naoorlogse wijk Otterbeek in Mechelen onderging de voorbije jaren een grondige metamorfose. Na de renovatie van de sociale woningen werd ook het openbaar domein heraangelegd en verfraaid. DCA Infra voerde de werkzaamheden uit in opdracht van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), Stad Mechelen, Woonpunt Mechelen en rioolbeheerder Pidpa. Groep Infrabo stond in voor het ontwerp van de nieuwe infrastructuur.

Opwaardering van socialewoningbouw

Wijk Otterbeek was een typische ‘tuinwijk’ uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. “Veel asfalt, een verouderde infrastructuur en een kille uitstraling”, vertelt Marie Swyzen, projectverantwoordelijke infrastructuur bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). “Om de wijk op te waarderen en conform hedendaagse normen te maken, werd alles wat onder- én bovengronds zat aangepakt. De VMSW trad in dit project op als hoofdopdrachtgever, met Stad Mechelen, Pidpa en Woonpunt Mechelen aan onze zijde. Samen hielden we toezicht op de werken.”

Isabelle Neyskens, Ingenieur Projectcoördinator Stad Mechelen, vult aan: “Als bouwheer heeft Mechelen weliswaar een relatief klein aandeel in dit project. Maar we gaan het (openbaar) domein wel onderhouden.”

Van braakliggend terrein naar belevingsruimte

DCA-Infra werfleider Stef in Mechelen

DCA verving de klassieke wegopbouw door een aangename woonerfinrichting. Patrick, projectmanager DCA: “We hebben het volledige openbare domein vernieuwd en de oude riolering vervangen door een gescheiden stelsel. Van de braakliggende bovenbouw met in de ondergrond veel afval, is een open bekken gemaakt om regenwater op te vangen. Naast een buffer is er nu veel meer groen en veel minder verharding, die bovendien beter scoort op het vlak van waterdoorlatendheid.”

Philippe Verduyckt, leidend ambtenaar van studiebureau Groep Infrabo, licht toe: “De zone die het regenwater buffert is vandaag een belevingspark annex speeltuin met veel bomen. Dankzij het blauw-groene karakter van het domein, komen de bewoners graag thuis in hun wijk.  Van de variatie aan publieke ruimte profiteren ook mensen uit de omgeving.”

Fijne en professionele samenwerking

Bij dit grote project moesten meerdere partijen intensief overleggen en samenwerken. Door de coronamaatregelen gebeurde dat noodgedwongen vaak digitaal. “Aan sommige vergaderingen namen een twintigtal mensen deel”, aldus Patrick. “Niet evident voor een opstart, maar alle neuzen stonden al snel in dezelfde richting.” Ook Philippe Verduyckt is lovend over de samenwerking: “Van de voorbereiding van de werf tot de afronding van het project, vormden we een goed team met DCA en de bouwheren. Uiteindelijk hebben we zelfs een versnelde uitvoering gerealiseerd.”

Marie Swyzen beaamt: “We blikken tevreden terug op een vlotte samenwerking met Groep Infrabo en DCA. Beide partijen hebben zich echt proactief en meedenkend opgesteld.”

Ook Isabelle Neyskens houdt positieve gevoelens over aan dit project: “Het was best een complex project met veel stakeholders. En toch verliep alles zoals het hoort. In feite was dit het schoolvoorbeeld van hoe het er op een werf aan toe zou moeten gaan. Als er al eens een opmerking kwam van de omwonenden, werd daar direct op ingespeeld. Vooral de anticiperende houding, snelle respons en transparante communicatie van DCA zijn mij bijgebleven.”

Minimale hinder

Om de bewoners tijdens de werkzaamheden zo min mogelijk te hinderen, werd het project opgedeeld in fasen. Patrick: “Tijdelijke werfwegen hebben op elk moment ontsluiting gegarandeerd zodat de woningen altijd goed bereikbaar waren. Op de weinige – onoverkomelijke – klachten werd altijd snel gereageerd. Onze medewerkers kregen zelfs regelmatig koffiekoeken aangeboden (lacht).”

In een volgende fase worden er nog nieuwe appartementen gebouwd aan de kant van het Tivolipark. Ondertussen is daar de riolering al aangelegd, maar de bovenbouw is nog niet gestart. Als de nieuwbouw voltooid is, zal DCA instaan voor de wegenis met klinkers en groen.

Bekijk het fotoverslag