Het nieuwe wetenschapsblok met park
De vernieuwde lagere school
Het nieuwe wetenschapsblok
Het nieuwe wetenschapsblok met park
De vernieuwde lagere school
Het nieuwe wetenschapsblok