Veiligheid staat centraal in elk bouwproces

Veiligheid is prioriteit

Voorkomen is goed; vooruitdenken is nog beter. Daarom maakt DCA elke dag werk van een proactief veiligheidsbeleid op elke werf om – zowel voor eigen personeel als onderaannemers – het aantal arbeidsongevallen en de frequentiegraad tot een absoluut minimum te beperken. Bovendien is er een rechtstreeks verband tussen veiligheid en rendabiliteit, een win-win situatie voor alle partijen!

Een veiligheidsplan op maat van elk project

Als ISO- en VCA-gecertificeerd bedrijf volgt DCA strikte normen en procedures, in nauw overleg met de uitvoeringsdiensten en de preventieadviseurs. Maar daar blijft het niet bij. Iedere werf wordt onderworpen aan een voorafgaande risicoanalyse om zowel de collectieve als individuele veiligheidsvereisten scherp te stellen.

Tijdens de werken zal een maandelijks veiligheidsoverleg op de werf bepalen of er bijgestuurd moet worden of niet.

Extra opletten dankzij extra opleiding

Kennis beschermt. Daarom investeert DCA in aanvullende opleidingen voor alle medewerkers om mogelijke risico’s te voorkomen en de veiligheidsprocessen te optimaliseren. Een absolute must in een proactief veiligheidsbeleid!

Oog voor het milieu

Om de impact op de omgeving te beperken, ijvert DCA bij elk project voor maximale orde en netheid op de werf, beperken van overlast voor de omwonenden en optimale duurzaamheid.

Specifieke tools voor een proactief veiligheidsbeleid

DCA beschikt over een aantal zeer gerichte tools om de veiligheid op de werven maximaal te bewaken.

Bedrijfsmascotte VIC

Omdat de veiligheid van onze medewerkers de hoogste prioriteit geniet stelt DCA met enige trots haar nieuwe bedrijfsmascotte voor, VIC
VIC roept de krachtige boodschap ‘Veiligheid Is Cruciaal’ voor zich uit en benadrukt eveneens dat veiligheid in het teken staat van samenhorigheid, collegialiteit en betrokkenheid. Tevens wil hij met praktische tips al onze medewerkers engageren om zich voor de volle 200% in te zetten om een veilige werkplek te creëren. 
Door zijn prominente aanwezigheid zet hij het proactieve kwaliteits-en veiligheidsbeleid extra kracht bij. 

 

                     

   

Toolbox

Elke maand zet DCA een specifiek veiligheidsthema in de kijker:

• orde en netheid

• werken op hoogte

• projecten in de nabijheid van nutsleidingen

• klein elektrisch materieel bedienen

• …

Last Minute Risico Analyse

Om te anticiperen op mogelijke veranderingen in de werksituatie (weersomstandigheden, werken door andere aannemers…) begint elke werfdag bij DCA met een Last Minute Risico Analyse (LMRA) waarbij de volledige ploeg via een checklist alle mogelijke risico’s zal overlopen.

SOS

DCA moedigt alle werknemers aan om een SOS-reflex te ontwikkelen: Stop aan Onveilige Situaties. Gevaarlijke werkomstandigheden of aandachtspunten melden zodat onmiddellijk maatregelen kunnen getroffen worden.

Sensibiliseringscampagnes

In samenwerking met de dienst Communicatie werd er een sensibiliseringscampagne opgezet. Een actie waar gedurende een aantal maanden extra aandacht wordt gevraagd voor een bepaald thema met de daarbij horende inspanningen vanuit de preventiedienst. Het eerste thema waar we even bij stil staan is Helmdracht. Nog steeds kunnen een heel groot aantal ongelukken op werven vermeden worden door het juist dragen van een helm. In deze optiek is het zeer belangrijk dat we proactief denken en van onze veiligheidshelm een standaard item maken bij de uitvoering van al onze taken.