Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

25 apr 2024

28 april is ‘Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk’ of beter gekend als Wereldveiligheidsdag. De dag waarop men jaarlijks aandacht vraagt voor veilige en gezonde jobs en veiligheidsinitiatieven promoot om het aantal arbeidsongevallen naar beneden te halen.

In 2022 besloot de Internationale Arbeidsconferentie (ILC) om “een veilige en gezonde werkomgeving” op te nemen in het ILO-kader (ILO staat voor International Labour Organisation) van fundamentele principes en rechten op het werk.

 

Proactief veiligheidsbeleid

Een veilige en gezonde werkomgeving is ook bij DCA een absoluut basisrecht. Het mag dan ook clichématig klinken, maar elke dag is wereldveiligheidsdag. Het belang van veiligheid op de werkvloer kan immers niet overschat worden. Binnen onze hele onderneming is een proactief veiligheidsbeleid een absolute prioriteit. Op de werven, op de kantoren, in de ateliers of voor onze chauffeurs op de baan. Elke dag zetten we ons in om proactief om te gaan met veiligheid.

Kris Grietens Hoofd Uitvoering DCA Infra

Veiligheid in de bouw en wegenbouw vereist niet alleen het identificeren van risico’s, maar ook het actief implementeren van maatregelen om deze risico’s te minimaliseren.

 

Het gedrag van alle betrokkenen speelt hierbij een cruciale rol!

 

Het gaat niet alleen om het volgen van regels, maar ook om het aannemen van een proactieve houding ten opzichte van veiligheid, waarbij risico’s worden herkend en onveilige situaties worden vermeden voordat ze zich voordoen.

Opleidingen & workshops

Enkele wederkerende initiatieven om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen zijn onze periodieke veiligheidsopleidingen, bijvoorbeeld werken in besloten ruimte of correct gebruik van klein elektrisch materieel.

We starten elk jaar ook veilig met de DCA opleidingsdagen. Naast enkele theoretische sessies, krijgen alle werfmedewerkers leerrijke workshops voorgeschoteld specifiek toegespitst op hun vakgebied. De collega’s van DCA Infra krijgen bijvoorbeeld een training rond een correcte koppeling van verschillende leidingsystemen voor (regen)water en afvalwater en ze leerden veilig werken met verdichtingsmachines en pompsystemen.

Voor onze DCA Bouw stonden er sensibiliseringssessies rond kwartstof/stoflong op het programma en ze kregen een opleiding rond valbeveiliging.

Sensibiliseren

Voorkomen blijft natuurlijk beter dan genezen. Daarom investeren we continu in verschillende sensibiliseringscampagnes. Onze bedrijfsmascotte VIC (Veiligheid Is Cruciaal) neemt deze taak met veel overtuiging op zich. Elke maand is er een sensibilisering rond een bepaald veiligheidsthema. Dit thema brengen we dan extra onder de aandacht bij onze collega’s via verschillende kanalen (bv. toolboxen, veiligheidsmeetings,…). Dit gaat van het correct gebruik van materiaal, over Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) tot keuring van hijsmaterialen.

Gezamenlijk einddoel

Al deze initiatieven hebben één einddoel: het voorkomen van arbeidsongevallen. De veiligheid van al onze medewerkers primeert. Het blijven opleiden en sensibiliseren vanuit onze Dienst Preventie & Veiligheid is een belangrijke pijler. Daarnaast merken we echter ook een grote betrokkenheid vanwege de werfmedewerkers. Onveilige situaties of bijna-ongevallen worden sneller gemeld bij de veiligheidsdienst en we ontvangen ook meer suggesties tot verbetering van onveilige situaties. Deze betrokkenheid juichen we natuurlijk toe!

Samen bouwen aan veiligheid!

Kevin Renders Preventieadviseur DCA Bouw

Veiligheid begint bij een goede voorbereiding!

 

Door vooruit te denken en preventieve maatregelen te nemen, kunnen we een veiligere werkomgeving creëren op de werf.

 

Dit omvat onder meer het gebruik van geavanceerde technologieën, continue training en het creëren van een cultuur van veiligheid waarin iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar acties op de werf.