Actief ondersteunen van onderzoek

15 nov 2022

Gezondheid & Welzijn zijn niet alleen een belangrijke pijlers binnen DCA, maar eenvoudigweg in heel onze samenleving. DCA promoot intern onder de noemer #BouwenAanWelzijn verschillende initiatieven om een goede fysieke en mentale gezondheid te bevorderen. Gaande van het promoten van gezonde voeding tot het aanmoedigen van beweging.

Maar ook naast onze werven en kantoren, proberen wij ons steentje bij te dragen aan een gezondere samenleving. Begin 2022, zijn wij een partnership aangegaan met de UZA Foundation om hun wetenschappelijk onderzoek en meer bepaald hun project REACH te ondersteunen. In deze klinische studie onderzoekt men wat de impact is van luchtverontreiniging op de gezondheid van onze kinderen. Een belangrijk thema!

Naast financiële sponsoring, proberen wij binnen onze partnerships ook steeds op andere manieren een steun te betekenen. Voor hun verschillende metingen is de UZA Foundation op zoek naar testgroepen van 11- en 12-jarige kinderen. Als bouwpartner voor scholen kunnen we hierin een mooie brug bouwen tussen verschillende organisaties.

Zo bouwen we momenteel in Melsele een nieuw schoolgebouw voor GBS De Toren. Op onze vraag of de school eventueel wil meewerken aan het REACH project, klonk een volmondige JA. Zowel de school als het oudercomité waren zeer enthousiast om aan dit onderzoek deel te nemen omdat zij als school ook erg inzetten op het thema ‘Gezond leven’. De school is immers gelegen tussen 2 drukke verkeersassen en vlakbij de haven van Antwerpen. De problematiek van luchtverontreiniging krijgt hier dus de nodige extra aandacht.

“In 2018 namen we met de school deel aan het onderzoek van CurieuzeNeuzen om de luchtkwaliteit in en rond de school te meten.”, vertelt schooldirecteur Marc Van de Vyver. Er werden toen overal in de school aardbeiplantjes gehangen die blijkbaar fijn stof opvangen door hun blaadjes. De kinderen moesten dan om de zoveel tijd blaadjes verzamelen en deze werden opgestuurd naar het testteam.  Uit deze resultaten is gebleken dat er wel degelijk veel fijn stof in de buurt hangt.”

Het team van REACH kwam begin november langs op de school om bij 27 leerlingen twee verschillende tests af te nemen. Enerzijds werd de longinhoud gemeten. Anderzijds meten de onderzoekers ook de bloeddoorstroming in de bloedvaten. Later volgen dan opvolgmetingen waar de leerlingen wederom aan dezelfde tests onderworpen worden. Zo tracht men de effecten van blootstelling aan een mindere luchtkwaliteit in kaart te brengen.

“We willen de resultaten van het REACH onderzoek mee gebruiken in het beleidsplan van de school om leerlingen bewust te maken dat een gezonde levensstijl bijdraagt tot een gezonder leven.”

Marc Van de Vyver  -  Schooldirecteur GBS De Toren
Marc Van de Vyver, Schooldirecteur GBS De Toren

De school zet daarnaast zelf sterk in op een gezonde levensstijl.  Zo organiseren ze tijdens de lesuren beweegmomenten die ze ‘1 Mile a Day’ hebben genoemd.  De leerlingen gaan dan tijdens de lesuren kort rond de school wandelen.  Dit extra bewegen is niet enkel gezond maar komt ook de aandacht in de lessen ten goede. Een frisse geest in een gezond lichaam. In het nieuwe schoolgebouw investeert men in goede ventilatiesystemen om een optimale luchtkwaliteit in de klassen te garanderen. En in alle klassen is ook een CO²-meter aanwezig.

Je kan het REACH  project op de voet volgen via de website van het UZA. Je kan het onderzoek ook zelf steunen met een donatie, iets wat wij warm aanbevelen.