Bredeschoolgebouw geeft dorpskern Puurs nieuw elan

Het centrum van Puurs ondergaat sinds een aantal jaar een grondige metamorfose. De centrumstraten werden heraangelegd en ook de realisatie van het befaamde Dorpshart – een bruisende ontmoetingsplek met handels- en horecazaken – was een schot in de roos, maar daar bleef het niet bij. Even verderop verrees immers ook Academie Forum 11, een bredeschoolgebouw dat functionaliteit, duurzaamheid en architecturaal vernuft van plusofficearchitects verenigt. De hoge afwerkingsgraad en de uitmuntende uitvoeringskwaliteit maken het plaatje compleet.

De bouw van Academie Forum 11 kadert in de uitvoering van het masterplan ‘De tuinen van Puurs’, dat het ingesloten gebied tussen het dichtbebouwde centrum en het achterliggende open landschap een kwalitatieve invulling geeft. Het gemeentebestuur deed hiervoor een beroep op de Vlaams Bouwmeester, die via een Open Oproep op zoek ging naar een geschikt ontwerpteam. plusofficearchitects en DELVA Landscape Architects wonnen het pleit. Zij leverden het ontwerp voor verschillende deelprojecten, waaronder het nieuwe gemeentehuis (klaar in 2024) en Academie Forum 11, dat integraal werd opgetrokken door DCA en dat in het weekend van 13 tot 15 mei 2022 feestelijk de deuren opende.

Geschikt voor verschillende doelgroepen

Academie Forum 11 vloeide voort uit een samenwerking tussen het gemeentebestuur van Puurs-Sint-Amands en Sjabi (voluit het Sint-Jan Berchmansinstituut). Als multifunctioneel ‘bredeschoolgebouw richt het zich tot verschillende doelgroepen en herbergt het niet alleen leslokalen, maar ook een danszaal, een tentoonstellingsruimte voor kunstwerken en een grote turnzaal die bijna heel de tweede verdieping bestrijkt. Overdag palmen de leerlingen van Sjabi het complex in en buiten de schooluren zijn de verschillende ruimtes bestemd voor de leden van tekenacademie Temse, de Gemeentelijke Academie Woord & Muziek Boom, dansschool Terpsichore en musicalgezelschap Carmina. Daardoor is er sprake van een maximale bezetting en optimale benutting.

Ook qua duurzaamheid en energie-efficiëntie is Academie Forum 11 erg vooruitstrevend. De toiletten worden gespoeld met gerecupereerd regenwater, zonnepanelen op het dak wekken groene stroom op en het gebouw wordt volledig verwarmd door middel van warmtepompen. De centrale ligging aan het toekomstige Forum is eveneens een bijzondere troef. Het gebouw bevindt zich vlak bij de bestaande gebouwen van Sjabi, de Kloostertuin, CC Binder en de sport- en evenementenhal, waardoor het een prominente plek bekleedt in het straatbeeld.

Bijzondere bouwkundige uitdagingen

Dat Academie Forum 11 sterk in het oog springt, is zeker ook te danken aan de bijzondere architecturale vormgeving en de piekfijne afwerking. De roodkleurige betonnen gevelpanelen en de grote raamopeningen zorgen voor visuele ritmiek en verlenen het gebouw een sobere, menselijke schaal. De stapeling van les- en sportlokalen is via een karakteristieke knik in de sokkel ingepast in de omgeving. De ‘rechttoe rechtaan’ interieurs etaleren de constructieve logica, zoals onder meer blijkt uit het cassetteplafond dat de danszaal overspant.

Aan esthetische uitstraling is dus geen gebrek, al bracht dit alles wel enkele bijzondere bouwkundige uitdagingen met zich mee.

“Zo zijn de zichtbetonwanden in de sporthal wel 9 meter hoog. Door die grote hoogte en de complexe wapening was het geen sinecure om ze ter plaatse te storten.”

Dominic  -  Projectleider bij DCA

“De zelfdragende stalen draaitrap is enkel onder- en bovenaan in het beton verankerd. Hij werd in drie delen aangevoerd vanuit het atelier en ter plaatse aan elkaar gelast. De bekisting van de externe noodtrap was evenmin evident vanwege de driehoekige kolom. We moesten slede per slede afzonderlijk storten, waardoor het negen weken duurde om de trap af te werken. Tot slot was ook de bevestiging van de gevelelementen in architectonisch beton een delicate klus, zeker als je weet dat elk paneel gemiddeld 6 ton woog en dat we ze tot op een hoogte van 30 meter moesten plaatsen.”

Multidisciplinaire synergie

Ondanks dit alles had DCA amper anderhalf jaar nodig om het bredeschoolgebouw te realiseren. Ook de coronapandemie vormde geen bezwaar.

“Van meet af aan was er sprake van een open dialoog en een prima wisselwerking. Budgettaire en bouwtechnische bezwaren werden meteen op tafel gegooid en constructief aangepakt."

Dominic  -  Projectleider bij DCA

“Het was dus zeker geen eenrichtingsverkeer. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen, want het resultaat mag er echt wel wezen! Academie Forum 11 is een gebouw dat functioneel, esthetisch én duurzaam is. Voor een school is het toch wel vrij uniek dat er zo fors geïnvesteerd is in afwerkingskwaliteit, hoogwaardige materialen en duurzame technieken. Missie geslaagd, kunnen we stellen”, besluit Dominic.

 

Bron: www.architectura.be