Duurzaam watergebruik in de bouw

Duurzaam bouwen is een must om de impact op het milieu te beperken. Daar komen heel wat zaken bij kijken. Van verantwoorde materialen met een lange levensduur en technieken voor een zuinig energieverbruik, tot slim omspringen met water. In deze blog werpen we ons licht op duurzaam watergebruik.

Circulaire waterhuishouding

Het begrip ‘circulair’ duidt op een gesloten kringloop van materialen of grondstoffen. Als je dat toepast op water, zou er in theorie geen druppel verloren mogen gaan. Met andere woorden: zowel alle regenwater als afvalwater opvangen en hergebruiken. Vandaag is een circulaire waterhuishouding in de strikte betekenis nog een zeldzaamheid. Maar de bouwsector zet wel grote stappen in de richting van dat ultieme doel. Bij DCA spreken we daarom liever van een duurzame waterhuishouding.

Duurzame waterhuishouding

Door alsmaar meer en langere periodes van droogte, zijn de grondwaterstanden op veel plaatsen in België te laag. Op momenten dat het wél (veel) regent, stroomt het hemelwater vaak rechtstreeks naar de riool. Het gaat met andere woorden verloren. De overheid neemt maatregelen om het tij te keren. Denk aan de Blue Deal waarmee Vlaanderen de weg inslaat van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

DCA juicht de maatregelen toe en doet flinke inspanningen voor de opvang en het hergebruik van hemelwater.

Hemelwater opvangen

Voor een duurzame waterhuishouding is het belangrijk om regenwater lokaal te houden en vertraagd in de bodem te laten dringen. Bij een nieuwbouwproject houdt de landschapsarchitect daar veelal rekening mee, onder andere door voldoende groen te voorzien. De juiste beplanting op een zachte bodem houdt het regenwater vast. Groen zorgt ook voor koelte en schaduw, en het bevordert de biodiversiteit.

Naast een groene bodem leggen we vaak ook groendaken aan. De planten absorberen het hemelwater en vermijden dat het rechtstreeks in de riolering terechtkomt. Door bij hevige regenval het ‘piekdebiet’ te spreiden, verlaagt de druk op de omgeving. Groendaken hebben nog voordelen, want ze:

  • zuiveren de lucht;
  • verlagen de omgevingstemperatuur;
  • verminderen omgevingsgeluiden;
  • verlengen de levensduur van het dak;
  • verhogen de biodiversiteit.

Voor DCA zijn groendaken een belangrijk onderdeel van een duurzame waterhuishouding, net zoals wadi’s. Simpel gesteld: groene greppels die het water rustig in de grond laten zakken. In natte periodes hebben ze veel weg van een poel, in droge periodes zijn ze gewoon droog of vochtig.

Hemelwater hergebruiken

Via groendaken en wadi’s laten we water lokaal infiltreren. Verder passen we ook technieken toe om hemelwater te recupereren. Het stroomt dan vanaf de daken in een ondergrondse, betonnen regenput. Van daaruit wordt het gezuiverd en hergebruikt om minder kraanwater te verspillen. Bijvoorbeeld om toiletten door te spoelen, voor de wasmachine of voor buitenkraantjes om de tuin te sproeien.

Door regenwater opnieuw in te zetten voor huishoudelijk gebruik, besparen klanten flink op hun kraanwater – goed voor het milieu en de portemonnee.

In elk van de nieuwbouwprojecten van DCA is regenwateropvang voorzien. De mogelijkheden voor hergebruik hangen af van het project. In de toekomst gaan we nog meer inspanningen leveren. Zo zullen we afvalwater plaatselijk zuiveren, en warmte uit water inzetten om deels tegemoet te komen aan de warmtevraag. We zullen ook inzetten op hergebruik van grijs water: huishoudelijk afvalwater uit douches, wasmachines en gootstenen.

Enkele voorbeelden

Een mooi voorbeeld van een pionierproject is D’Île Malines in Mechelen. Voor de verwarming wordt innovatieve riothermie toegepast. Daarbij wordt afvalwater hergebruikt als een groene energiebron om te verwarmen – een belangrijke stap in de richting van circulariteit.

In project Teunishof in Zoersel werd een waterinfiltratiebekken voorzien. Dat laat het regenwater in de bodem dringen zodat het grondwater stijgt. Een ander voorbeeld is het oefencomplex van Beerschot. Daar wordt douchewater opgevangen en gezuiverd, om nadien te worden hergebruikt voor de toiletten.

 

Meer weten over duurzaam watergebruik bij DCA? Benieuwd naar woonprojecten met een groot hart voor de planeet? Stel al je vragen.