Nieuwe riolering en wegenis in Aartselaar

23 nov 2021

De Kontichsesteenweg in Aartselaar werd regelmatig geteisterd door wateroverlast, vooral omdat afval- en regenwater in dezelfde leiding werden opgevangen. Een gescheiden riolering moest daar komaf mee maken. Tegelijk werd ook de wegenis volledig heraangelegd. DCA Infra nam de uitvoering van het project op zich, op basis van het ontwerp van studiebureau Sweco. Een terugblik op een soepele samenwerking en uitvoering.

Onder- en bovengrondse ingrepen

De werken aan de Kontichsesteenweg werden gefinancierd door Pidpa als rioolbeheerder en de gemeente Aartselaar voor het aandeel wegenis. “Om een einde te stellen aan de wateroverlast voor de bewoners, was een gescheiden riolering essentieel”, vertelt Kenneth Verschueren, technisch coördinator bij de gemeente. “En als we dan toch ondergronds grote vernieuwingen moesten doen, konden we meteen ook de situatie bovengronds aanpakken. De Kontichsesteenweg is een belangrijke en drukke verkeersas tussen de A12 en de E19. Een betere wegenis bevordert de mobiliteit en vergroot de veiligheid voor de bewoners en weggebruikers.”

Krappe deadline gehaald

De straat werd van rooilijn tot rooilijn vernieuwd met drie lagen asfalt, parkeerstroken in kasseien langs de oneven zijde, opritten en een veilig dubbelrichtingsfietspad. De wegbreedte werd ook aangepast naar het snelheidsregime van 50 km/uur. Wim, projectmanager DCA: “We kregen de opdracht toegewezen na een openbare aanbesteding. Ook in het verleden hebben we al samengewerkt met de gemeente en studiebureau Sweco, en dat altijd in optimale omstandigheden. De grootste uitdaging was de uitvoeringstermijn van 180 kalenderdagen. Er zat dus flink wat tijdsdruk achter. Bovendien moest het verkeer altijd in één richting kunnen passeren omdat er veel bedrijven zijn gevestigd. We zijn er best trots op dat we de deadline hebben gehaald, met minimale overlast.”

Neuzen in dezelfde richting

Ook voor bouwheer Pidpa was het principe van de kalenderdagen en de complexiteit van de werken een challenge. Ben Schelfhaut, projectleider uitvoering Pidpa: “Uitvoering volgens kalenderdagen en rekening houden met veel aangelanden en bedrijven is geen sinecure. Maar we hebben er alles aan gedaan om snel en efficiënt te werken, en een zo goed mogelijke bereikbaarheid te garanderen. De communicatie met de betrokken partijen verliep prima. DCA Infra hanteert een structuur met duidelijke verantwoordelijkheden van werfleider, projectleider en projectmanager. Een soort tandem van drie. Mede dankzij een duidelijke taakverdeling, regelmatige werfvergaderingen en transparante communicatie – ook naar de bewoners en aangelanden – is dit project goed en binnen de afgesproken termijn verlopen.”

Vlekkeloos parcours

Het project werd uitgerold in verschillende fasen waarbij telkens maximaal werd rekening gehouden met alle betrokkenen. Kenneth Verschueren: “De eerste fase omvatte de heraanleg van de zone tussen de N177 en het kruispunt met de Barones L. de Borrekenslaan. Daarna volgde de resterende heraanleg van de Kontichsesteenweg, telkens opgedeeld in kleinere fasen om de toegang tot bedrijven en woningen te garanderen. Bijna al die tijd is de Kontichsesteenweg opengebleven voor plaatselijk verkeer.”

Handelaars en bedrijven werden grondig geïnformeerd over de voortgang. “Als aannemer was DCA Infra verantwoordelijk voor de projectspecifieke communicatie”, zegt Wim. “We hielden iedereen op de hoogte via infobrieven en detailplanningen per e-mail. Zo vermijd je dat mensen voor voldongen feiten komen te staan, en voorkom je klachten en misverstanden.”

Ingenieus en duurzaam ontwerp

Studiebureau Sweco was niet aan zijn proefstuk toe. Van dit type rioleringsprojecten tekenen ze er een twintigtal per jaar uit. “Meestal zijn wij al een paar jaar bezig met de ontwerpen voor de aannemer van start gaat”, aldus Hannes Mols, adjunct projectleider bij Sweco. “We hebben alle expertise in huis om infrastructuursystemen uit te tekenen. De belangrijkste doelstellingen van dit project: de ruimtelijke kwaliteit, leefomgeving, toegankelijkheid en mobiliteit verbeteren. Plus duurzaam waterbeheer verzekeren via een gescheiden rioleringsstelsel.”

Sweco en DCA zijn ondertussen goed vertrouwd met elkaars werkwijze. “Er duiken altijd wel enkele hobbels op onderweg, maar DCA is daar inventief mee omgesprongen. Die oplossingsgerichte houding zorgt voor een fijne verstandhouding en samenwerking”, besluit Hannes Mols.

Ook de gemeente en Pidpa zijn ervan overtuigd dat de minimale hinder ruimschoots wordt gecompenseerd door de vernieuwde wegenis en riolering. Ben Schelfhaut: “De waterellende is nu opgelost. En door de afvoer van regenwater naar waterlopen en betere infiltratie ter plaatse, wordt ook het grondwaterniveau hersteld. Ingrepen met positieve en duurzame resultaten zorgen voor begrip bij de omwonenden. Dit is een win-win én een schoolvoorbeeld van een geslaagde samenwerking.”