’t Blokje, een buitengewoon project

Nieuwbouw ’t Blokje in Loenhout is in talloze opzichten een unicum. Bijzondere architectuur en levendige kleuren, een atypische mix van functies én gebouwd met sociale impact. Dit is de ultieme vertolking van DCA’s visie ‘meer dan bouwen’. Met dank aan de vruchtbare kruisbestuiving tussen alle betrokken partijen.

Brainstormen over invulling

Toen de vrije basisschool en de gemeentelijke lagere school fusioneerden, werden de oude gebouwen tijdelijk ‘opgelapt’. Het stond vast dat er een nieuwe school zou komen met een grensverleggende benadering. “De burgemeester is ons komen vragen hoe de school eruit moest zien”, vertelt Mariëlle Kuypers, directrice van ’t Blokje. “We hebben met de architect en bouwheer gebrainstormd over manieren om leren en leven te verbinden. Het moest een ‘brede’ school worden waarin alles in functie staat van kind, onderwijs en samenleving. Een school is geen alleenstaande entiteit. Wisselwerking met de buurt en de gemeenschap waren belangrijke uitgangspunten.”

Leren en leven in harmonie

In de eerste fase werd een nieuwe basisschool opgetrokken in een blok met blauwe accenten. Op de begane grond bevinden zich klassen en de jeugdbibliotheek, erboven twaalf appartementen. School en wonen combineren is niet evident. Of het werkt? “Het idee kwam van de gemeente, in overleg met de architecten”, vertelt Mai Van Thillo, schepen van erfgoed, onderwijs, gezins- en woonbeleid in Wuustwezel. “In het begin waren er wat hobbels. Zo konden niet alle bewoners de muziekrepetities appreciëren. Maar we hebben lessen getrokken uit de feedback en goede afspraken gemaakt. Vandaag zijn de leerlingen en residentiële bewoners in hun nopjes.”

Het blauwe blok huisvest leerlingen en bewoners. Ook de andere ruimtes zijn veelzijdig opgevat. Mariëlle Kuypers: “De speelplaats en het speelbos zijn ingericht om de psychomotorische ontwikkeling van de kinderen te bevorderen. Bovendien zijn ze buiten de schooluren toegankelijk. De poorten naar de samenleving staan letterlijk open. Dat vraagt om gedeelde verantwoordelijkheid. Dankzij goede afspraken en ondersteuning van een buurtwerker verloopt dat nu prima.”

Ook het rode blok is multifunctioneel, met onder andere een refter, een sporthal en een polyvalente ruimte die verenigingen kunnen afhuren. Mariëlle Kuypers: “We hebben onze stempel kunnen drukken omdat we altijd nauw betrokken zijn geweest. Dat zie en voel je aan alles – technisch, praktisch, bouwkundig en pedagogisch. Het resultaat is super geslaagd, vooral dankzij de symbiose tussen architect, bouwheer, school en aannemer.”

Architectuur geënt op brede invulling

Het ontwerp van de scholencampus is van LV-architecten onder leiding van Luk Vorsselmans“Onze opdracht was tweeledig: op macroniveau bekijken waar de nieuwe school zou komen, en op microniveau het concept van een brede school vertalen in gebouwen en terreinen”, licht Luk Vorsselmans toe. “Breed mag je gerust ruim interpreteren, want zowel gebouwen als omgeving worden breed gebruikt. Zowel in de buiten- als de binnenomgeving draait alles rond openheid en verbinding. Grote open ruimtes met veel glaspartijen voor een connectie met het exterieur. En vanbinnen ‘geschakelde’ klassen in plaats van een klassieke gang met afgebakende lokalen. Er heerst overal samenhang. Zelfs tussen de klassen zijn er cocons, bijvoorbeeld voor leerlingen die extra aandacht of rust nodig hebben.”

Voor LV-architecten reikt het begrip duurzaamheid verder dan een goed E-peil. ’t Blokje is duurzaam op het vlak van stedenbouwkundige integratie, architectonische kwaliteit, toegankelijkheid, leefbaarheid en bruikbaarheid. Luk Vorsselmans: “We hebben de verzuchtingen van de school gerijmd met een concept dat veelzijdigheid toelaat en tegelijk uitblinkt in eenvoud en uniformiteit. De school breekt met het traditionele verwachtingspatroon omdat er achter elke gevel een ‘verrassing’ schuilt. De structuur op zich is eenvoudig maar doordacht. De gekleurde vlakken geven er iets speels aan. Maar het is vooral het multifunctionele gebruik dat deze campus zo bijzonder maakt. De visie van de gebruikers sijpelt overal in door. Dat is de slotsom van een prima interactie met alle betrokkenen. In dit project heeft iedereen aan de kar getrokken en goed gecommuniceerd. Het resultaat spreekt voor zich. Dit is de school van de toekomst die bijdraagt tot het geluk van alle gebruikers.”

Meer dan bouwen

De bouwopdracht werd gegund aan DCA. Onder impuls van Selab nam de gemeente sociale clausules op in de uitvoeringsvoorwaarde. Mai Van Thillo: “Wuustwezel wil sociale tewerkstelling de plek geven die het verdient. Zo krijgen kwetsbare mensen de kans om een betekenisvolle rol op te nemen in de samenleving. ’t Blokje was ons pilootproject. DCA stond er onmiddellijk positief tegenover. En het is allemaal heel goed verlopen.”

Patrick, projectmanager DCA: “We hebben samengewerkt met Talentenwerf als maatwerkbedrijf uit de regio en met maatwerkbedrijf Noordheuvel uit Brasschaat. DCA heeft zich ook geëngageerd om mensen met een IBO-contract tewerk te stellen. We vinden het fantastisch om maatschappelijke impact te creëren en bij te dragen aan sociale tewerkstelling. Dat is helemaal in lijn met onze bedrijfsfilosofie.”

Voor DCA was dit project ook een schoolvoorbeeld van interne samenwerking“DCA Bouw stond in voor de aannemingswerken, DCA Infra voor de aanleg van de omgeving en Coraco voor schrijnwerk. Zelfs DC Recycling droeg zijn steentje bij door gerecycleerde grondstoffen te leveren voor de omgevingsaanleg”, besluit Patrick.