Withof in Lier – sociale woningen van de toekomst

Withof in Lier – sociale woningen van de toekomst

De vraag naar sociale woningen is in heel Vlaanderen groot. Dat geldt ook voor Lier, waar meer dan 2000 mensen op de wachtlijst staan. In opdracht van de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting bouwt DCA 26 sociale woningen op het domein Withof.

Het ontwerp is van de hand van AR.2 architecten. Dit project is echter ook weer een mooi staaltje synergie tussen onze afdelingen: DCA Bouw, DCA Infra, Coraco, Concrete & Steel en DC Recycling zijn allemaal betrokken partij.

 

Moeilijke start, mooi resultaat

DCA heeft een mooi palmares op het vlak van socialewoningbouw. Die ervaring en expertise neemt het mee naar dit project in Lier, dat heel wat voeten in de aarde heeft gehad.

Bouwkundig is dit een parel, met 26 appartementen die voldoen aan hoge kwaliteitsstandaarden. Tegelijk hebben we rekening gehouden met de verzuchtingen van omwonenden. Zo is de inkijk beperkt door een strategische inplanting van groen, en is er geen doorgang naar de achterliggende wijk.

Marc Vanden Eynde, directeur LMH Lier  - 

Verantwoord en goed verankerd in de context

Withof heeft ook ecologische en energetische pluspunten: van zonnepanelen en een collectief verwarmingssysteem tot groendaken en een vijver.

“Alle dakoppervlakken zijn afgewerkt als groendak, met uitzondering van een ruim dakterras en de zones waar PV-panelen worden geplaatst. De architectuur is ook duurzaam dankzij eenvoudige vormen en een grote herhalingsfactor die het materiaalgebruik beperken.” vertelt Paul Van den Cloot, architect en bestuurder van AR.2 architecten.

Carl, projectmanager DCA, vult aan: “We hebben de bestaande vijver uitgediept zodat die voor een verbetering van de waterhuishouding zorgt. Die vijver met groen eromheen is tegelijk een mooi visueel rustpunt en een aangename plek om te verpozen. De hele omgeving profiteert er trouwens van, want hij maakt deel uit van het openbaar domein. Ook het gemeenschappelijk lokaal voor bewoners en externe verenigingen is een troef, want hij bevordert de wisselwerking met omwonenden.”

De woningen zijn verdeeld over drie blokken. Het gebouw vooraan de straat herbergt 5 wooneenheden; achterin het perceel liggen 2 gebouwen in elkaars verlengde met in totaal 21 wooneenheden en een gemeenschapsruimte. Parkeerplaatsen en bergingen bevinden zich grotendeels ondergronds. De meeste gelijkvloerse appartementen hebben privétuintjes, alle andere woningen terrassen.

Paul Van den Cloot, architect: “We hebben gezocht naar een goede stedenbouwkundige oplossing, waarbij we rekening hielden met de bebouwing aan de straatzijde en de verkaveling. De hoge woondichtheid gaat hier hand in hand met een hoge woonkwaliteit voor de bewoners van het project en die van de buurt. De vormentaal is sober, speels en hedendaags: een bakstenen basisvolume met uitsnijdingen bekleed in crépi.”

IJzersterke samenwerking

Ondanks de trage start door juridische procedures om de bouwvergunning te krijgen, verliep de uitvoering van het project zelf van een leien dakje. De neuzen van de betrokken partijen stonden in dezelfde richting.

Vanaf de start toonde het hele DCA-team zich een betrokken partij die open communiceert. Altijd professioneel en probleemoplossend, bereid om water bij de wijn te doen waar nodig. Dat is in mijn ervaring niet evident in de bouwsector. Dankzij de constructieve ploeg hebben we dit project tot een goed einde gebracht. Over de architectuur en de inplanting in de aanwezige context zijn we al even lovend. Withof is synoniem met mooi en kwaliteitsvol wonen, een thuis waar 26 gezinnen naar uitkijken.

Marc Vanden Eynde, directeur LMH Lier  -