DCA en VDAB stomen talent klaar op de werkvloer

maandag, februari 22, 2021 - 13:21
DCA en VDAB stomen talent klaar op de werkvloer


Er heerst al jaren krapte op de arbeidsmarkt, óók in de bouwsector. En dat terwijl een recordaantal mensen niet aan de slag is. De oplossing: werkzoekenden activeren om de vele vacatures in te vullen. VDAB draagt zijn steentje bij met initiatieven zoals de Individuele Beroepsopleiding (IBO). Met een IBO krijgt een werkzoekende gedurende maximaal zes maanden een opleiding in het bedrijf – een voordelige formule voor werkgever en cursist.

Ook DCA breekt een lans voor IBO en voegt de daad bij het woord. De samenwerking met VDAB loopt gesmeerd. En de IBO-cursisten? Die bouwen bij DCA gemotiveerd aan hun toekomst!

Talent kneden

“Bij VDAB zijn we ervan overtuigd dat opleiden het nieuwe rekruteren is”, vertelt Jean-Pierre Taymans, instructeur bij VDAB. Zo vinden werkzoekenden die niet over de vereiste diploma’s of vaardigheden beschikken alsnog de weg naar een passende job. Met de juiste begeleiding op de werkvloer worden ze prima vakkrachten. Broodnodig in de bouwsector die een breed scala aan profielen nodig heeft, maar ze vaak moeilijk kan vinden.”

Opvolgen en evalueren

DCA werkt al een aantal jaar samen met VDAB in het kader van IBO-trajecten. Inka Mijnendonckx, hr-medewerkster bij DCA: “Voor een cursist start, maken we kennis in het opleidingscentrum en overhandig ik alle nodige informatie. Tijdens het traject heb ik regelmatig contact met IBO-consulente Ils Swaans die ons ondersteunt waar nodig. We bespreken regelmatig de vorderingen en werkpunten om eventueel bij te sturen. Om de vier weken houden we evaluatiegesprekken op de werf met Ils, de taalcoach en mezelf.

Voor DCA én VDAB is het belangrijk om echt tijd te investeren in onze samenwerking. Als de stage vlot verloopt, wordt die verlengd met een IBO-contract. De doelstelling? Een tevreden arbeider en ploegbaas, en een vlotte integratie in het team. Alleen zo komt een langdurige samenwerking tot stand.”

Ondersteunen en faciliteren

Ondertussen kregen al drie arbeiders een contract van onbepaalde duur bij DCA na hun IBO-cursus. Momenteel lopen er twee cursisten stage als metselaar: John Ineh en Nouri Mohammad. Inka Mijnendonckx: “Een groot pluspunt is de gratis taalondersteuning. De coach komt langs op de werf om de noden te bespreken met de ploegbaas. Zo schaven de cursisten hun kennis van het Nederlands bij, inclusief vaktechnische begrippen.”

Ils Swaans beaamt: “De voornaamste voorwaarde die DCA stelt is dat kandidaten gemotiveerd zijn. Ze hoeven niet van bij de start de taal meester te zijn omdat onze collega’s van NODW (Nederlands op de Werkvloer) hen ondersteunen. Zelfs een rijbewijs is geen must, want ze kunnen worden opgepikt om op de werf te geraken.”

Win-winsituatie creëren

DCA doet méér dan bouwen. De hele bedrijfsvoering is doordrongen van sterke waarden. Van klanten ontzorgen en veiligheid vooropstellen tot het welzijn van medewerkers bevorderen. Kortom, een positieve impact realiseren. Dat komt ook tot uiting in de samenwerking met VDAB. Ils Swaans: “DCA geeft mensen kansen om te groeien, ook als ze niet over de gevraagde bagage beschikken. Motivatie en de wil om te leren wegen zwaarder door. De visie en het engagement van DCA maken van de samenwerking met VDAB een groot succes. Zowel voor de arbeider als voor DCA én VDAB.”

Bouwen aan verbinding

“Voor DCA is IBO een fantastische tool om mensen klaar te stomen voor specifieke profielen”, aldus Inka Mijnendonckx. “Werkzoekenden doen praktische ervaring op en leren al doende de kneepjes van het vak, zodat wij hen daarna in dienst kunnen nemen. Het vraagt een zekere inspanning, maar die levert wel gemotiveerde en capabele medewerkers op. Bij DCA willen we een maatschappelijke voorbeeldrol spelen. Dankzij de samenwerking met VDAB brengen we die beleidsovertuiging in de praktijk.”

DCA draagt sinds maart 2019 het certificaat van Great Place To Work. Zin om bij ons aan de slag te gaan in een job of stage? Check onze vacatures.

In de pers:
08/03/2021 - Made in Kempen