Officieel Partner in Education van Thomas More

vrijdag, november 8, 2019 - 15:14
2019-11-08_ondertekening_partner_in_education_thomas_more.jpg

 

Sinds deze middag zijn we officieel Partner in Education van de opleiding Bouw van Thomas More Hogeschool. Met die samenwerkingsovereenkomst beloven we elkaar te versterken in beide richtingen. Thomas More kan rekenen op onze praktische kennis en expertise, terwijl wij zo de kennis en vaardigheden van de afstuderende profielen mee kunnen afstemmen op de noden van een modern bouwbedrijf. Het grote gemeenschappelijke doel is uiteindelijk de studenten optimaal voor te bereiden op een job in een snel digitaliserende bouwsector.

We bouwden de afgelopen 50 jaar een rijke geschiedenis op en barsten daardoor van de bouwexpertise. We worden dan ook regelmatig gevraagd als spreker op vakbeurzen (bijv. Digital Construction) of als trekker van workshops (bijv. op de Accent Innovatiebeurs). Binnen een snel digitaliserende bouwsector, trachten we altijd een innoverende maar bedrijfseigen kwinkslag te geven aan de inhoud van de vernieuwingen.

Het engagement

Door Partner in Education te worden, gaan we het engagement aan om de opleiding Bouw mee vorm te geven. De bestaande studiepakketten zijn al sterk, maar door ze af te toetsen aan de steeds meer digitaliserende bouwrealiteit willen we ze samen tot een volgend niveau brengen. Dat zal gebeuren via een constante wisselwerking waarbinnen voortdurend gestreefd wordt naar de implementatie van de meest recente technieken en bouwmethodes. We zien het als onze maatschappelijke rol om op die manier bij te dragen aan de goede reputatie van de opleiding en de instroom van nieuwe studenten te verzekeren.

Proactief kennis delen en adviseren

Als Partner in Education zullen we ons werkveldgerichte advies via diverse wegen delen met Thomas More. Collega's zullen bijvoorbeeld optreden als juryleden voor projecten of proeven en zetelen in de adviesraad van de opleiding Bouw. Daarnaast zullen we casestudy’s aanbieden voor educatieve projecten, trainingen geven aan de studenten en de vanzelfsprekende werfbezoeken en stageplaatsen aanbieden. Speerpunten daarbij zijn de afdeling Infra en BIM in de werfinrichting. Twee gebieden waarbinnen we heel specifieke ervaring kunnen delen. Onder andere de inzet van drones bij beide werkvelden zal zo uitgespeeld worden. We engageren ons daarnaast om de opleiding steeds op de hoogte te houden van innovatieve vernieuwingen om vervolgens samen te bekijken hoe ze geïntegreerd kunnen worden in het opleidingstraject.

 “Wij geloven in de versterking van bouwtechnische opleidingen vanuit onze praktijkervaring en zien het als onze plicht de hogeschool proactief te ondersteunen in de verdere ontwikkeling van het lessenpakket. We maken daarom graag de nodige tijd en werkmiddelen vrij om de opleiding te doen groeien. De ondertekening van de overeenkomst ‘Partner in Education’ is ontstaan vanuit die overtuiging. We merkten bij voorafgaande samenwerkingen al dat we ook een gelijklopende visie hebben op praktijkgericht én levenslang leren! De violen stonden op die manier al zo goed als gelijk gestemd.”

Michiel Schellekens – Algemeen directeur DCA

Digitaal bouwen sterke troef in partnership

We willen bovenal een innovatieve Partner in Education zijn. We zijn immers volop bezig de omschakeling te maken naar digitaal bouwen met het zogenaamde Building Information Model. Via allerlei specifieke softwarepakketten maken we onder andere 3D-modellen waarmee via ingewikkelde algoritmes meetstaten, voorraadlijsten en zelfs potentiële constructieproblemen gesimuleerd kunnen worden. We willen op dat vlak zeker onze stempel drukken op de opleiding. Bijvoorbeeld door ondersteuning te bieden bij softwarepakketten, vereiste kennis te definiëren enzovoort.

Bekrachtiging een logische volgende stap

De bekrachtiging van de samenwerking, via de ondertekening afgelopen middag op de campus van Thomas More in Geel, is een logisch vervolg op de al lopende initiatieven tussen de hogeschool en onszelf. De bouwkunde opleiding van Thomas More bezocht de afgelopen jaren namelijk al regelmatig werven van DCA en verschillende studenten en alumni vonden ook al hun weg naar de werkvloer in Beerse. We kennen elkaar dus al langer waardoor een nog intensievere samenwerking bijna vanzelfsprekend werd. Met de ondertekening van de overeenkomst werd dat nu officieel bevestigd.

In de pers

 

Fotoverslag